Helder hartsverbond in vrijheid

 

Voedende begeleiding door bezielde zelfkennis

 

“Vanuit zielscontact jullie naar (diepere) hartsverbinding brengen. Waar jullie hartsverbond elkaar laat oplichten en bloeien. Samen jullie gewenste leven creëren vanuit hartsbewustzijn. Dat is voor mij één van de meest dankbare taken die ik mag vervullen in dit leven.   Liefs

Jouw Nieuwe Aarde Kind is uniek. Perfect in zijn of haar essentie. Hij handelt, voelt en zoekt ervaringen op vanuit zijn innerlijke drive om precies datgene te leren waarvoor hij hier is gekomen. Lessen en levenservaring waar jij als ouder je kind liefdevol in mag begeleiden. Niet altijd even makkelijk. Want waar jouw kind voor uitdagingen komt te staan, geldt dat net zo goed voor jou.

Veiligheid is basisvoorwaarde

Met elkaar vormen jullie een kring van basisveiligheid. Een veilige haven waar je kind in kan landen na zijn geboorte. Waar hij in een liefdevolle ondersteunende omgeving, in contact met zijn essentie, mag ontplooien tot de authentieke persoon die hij is. En van waaruit hij in vol vertrouwen zichzelf in de wereld neer kan zetten.

Jouw gezinssysteem is het voorbeeld

Het gezin is als een systeem en voorbeeld van hoe mensen tot elkaar verhouden en de wereld werkt. Je kan je dan vast wel voorstellen dat een harmonieuze omgeving waar ondersteuning, respect voor elkaars eigenheid en levenspad, willen leren van elkaar en luisteren naar elkaar belangrijke basisingrediënten zijn om evenwichtig en met open hart in het leven te kunnen staan. Wanneer het gezingssysteem optimaal functioneert kunnen alle gezinsleden dat ook. En wanneer je kind lekker in zijn vel zit, en jij als ouders weet welke rol je daarin speelt, draagt dat weer bij aan het optimaal functioneren van het systeem.

Oude systemen werken niet meer

We zijn echt in een tijd beland waarin oude systemen niet meer werken. Zeker in begeleiding van Nieuwe Aarde Kinderen. Het is echt nodig om alle oude pijnen, overtuigingen, angsten en nare herinneringen los te laten. Zodat je al navigerend op je hart, jou gewenste werkelijkheid creëert.  Want daar gaat het om in deze tijd, leren leven vanuit de leiding van je hart. Lange tijd was de leiding aan je wil en je ratio, maar deze tijd is echt voorbij. En dat is precies waarom het zo schuurt, oude zaken naar boven komen, die niet meer op de oude manier zijn op te lossen.

Liefdevolle spiegel

Ouder en kind vervullen een verschillende rol, maar op zielsniveau zijn jullie gelijkwaardig. De spiegel die je kind voor kan houden is vaak loepzuiver en altijd vanuit liefde gegeven. Je kind ziet namelijk altijd zijn ouders graag gelukkig en heeft het beste met de relatie voor. Hoe pijnlijk de situatie ook kan zijn. 

Wanneer alle oplossingen die je bedenkt in je hoofd niet of niet voldoende werken, is een zielsgesprek de meest voor de hand liggende, zachte en doeltreffende methode. Een zielsgesprek geeft jou namelijk direct inzicht en handvatten waarmee je samen verder kunt. En het geeft je kind opluchting en erkenning. Geregeld betekent dit dat jij of je partner aanpassingen mogen maken. Door aan jezelf te werken, heel je namelijk niet alleen je zelf. Ook je kind bevrijdt je van – voorouderlijke – belasting. Met als gevolg dat jullie relatie ten positieve wordt beïnvloedt. 

Effect

Wat ik terugkrijg van ouders is dat het hen helderheid heeft gebracht. En handvatten om het gewenste te verankeren in het dagelijks leven. Ouders zien dat hun kind weer lekker in zijn vel zit. Gezinnen groeien naar elkaar toe en functioneren meer in eenheid. Ook brengt het julie als ouders heling op de eigen pijnstukken. 

Inzicht, heling, bevrijding, verbinding, licht langs mijn levenspad, is mijn verlangen.
Licht langs mijn levenspad. Inzicht, heling, verbinding.

De mogelijkheden

Baby & Kind

Jouw kind is uniek. Perfect in zijn of haar essentie. Hij handelt, voelt en zoekt ervaringen op vanuit zijn innerlijke drive om precies datgene te leren waarvoor hij hier is gekomen. Lessen en levenservaring waar jij als ouder je lichtkind liefdevol in mag begeleiden. Dat is niet altijd even makkelijk. Want waar jouw kind voor uitdagingen komt te staan, geldt dat net zo goed voor jou.

 Kind van deze tijd

Als je dan ook nog gezegend bent om een kind van deze tijd rond te hebben lopen, vraagt dit een extra set gereedschappen in je opvoedingsrugtas. Want reguliere opvoedingsmethoden werken niet of een beetje. Jouw kind heeft andere begeleiding nodig. En veel daarvan is aan jou om te ontdekken omdat de maatschappij hier nog niet voldoende op aansluit. Zelf gebruik ik de term Lichtkinderen. Dat zijn voor mij alle sensitieve , heldere, bewuste kids die hier momenteel rondlopen en in grote getale naar de aarde komen. Hier horen wat mij betreft ook kinderen met autisme, adhd, adnp, hsp, pdd-nos etc bij.

Lichtkind is vooruitloper

Heb je een lichtkind bij je? Dan is het goed om te weten dat hij of zij een wegvoorbereider, een vooruitloper is. En dat is zeker niet de eenvoudigste weg om te gaan, maar wel bewust gekozen. Als vooruitloper gaat je kind obstakels tegenkomen omdat de maatschappelijke ontwikkelingen er achteraan lopen.  Oftewel, je kind loopt vast. Bijvoorbeeld in zichzelf, je gezin, op school, in vriendschappen, met voeding. Of dreigt een etiket te krijgen of heeft deze al. En wellicht twijfel jij aan de correctheid daarvan. Ook kan er sprake zijn van discrepantie in ontwikkelingssnelheid ten op zichte van de geldende norm. Anders (samen)werkende hersenhelften. Andere sociale omgangsvormen en behoeften. Dit maakt het meegaan in de oude systemen uitdagend. Je voelt de wens om zelf te ontdekken hoe je hem of haar het beste kunt begeleiden. En daar sterk in te staan, onafhankelijk van wat ‘zij’ er wel niet van denken en vinden.

Van hoofd naar hart

Jouw lichtkind is hier om te stralen, om zijn eigen authentieke zelf te zijn en zijn voorgenomen missie te leven. Als lichtpilaren zetten ze alles wat niet mee resoneert in de 4D wereld, waarin we leven vanuit het hart, in helder licht. En nodigen jou en iedereen om hen heen uit deze oude ballast te zien en los te laten. Voorbereiden naar de 5D realiteit. Zeg eens, hoe vaak betrap je jezelf erop, dat jij je kind – onbewust – in een passend jasje wil zetten? Zodat hij of zij maar wordt geaccepteerd? Of dat hij zich conformeert aan jou? Je wenst dit uit liefde of doet dit vanuit je eigen pijn.  En dat is heel begrijpelijk. Wees daarin niet te streng voor jezelf, want deze ervaringen horen bij de ontwikkelingen van deze tijd. Vallen en opstaan, zolang je maar onthoudt dat het essentieel is voor je kind om in verbinding te blijven met zijn eigen hart, aarde en hemel om te kunnen groeien en bloeien.

Lekker in lijf en leven

Ik weet dat jij niets liever wil dan dat je kind lekker in zijn vel zit. En in open verbinding kan blijven met zijn essentie ongeacht de buitenwereld. Door jullie liefdevolle begeleiding zichzelf mag, kan en durft te zijn. Als lichtkind en levensgids ben ik er voor je kind om hem of haar te begeleiden op haar pad. Met alle uitdagingen groot en klein. Hierdoor krijg jij inzicht in zijn of haar belevingswereld, wat wel en niet werkt en hoe je hem passend kunt begeleiden. Waardoor opgroeien tot een krachtig, evenwichtige volwassene in verbinding met zichzelf een stuk behapbaarder wordt. Zijn authentieke zelf is en zijn voorgenomen taak hier op aarde vol passie kan uitvoeren. En dat niet alleen. Ook het leven samen wordt fijner, rustiger en gezelliger onderweg naar volwassenheid.

Bewust moederschap

Je kind is niet zomaar toevallig bij je gekomen. Want op zielsniveau hebben jullie, voor zijn of haar komst, daar afspraken over gemaakt. Omdat jullie elkaar verder kunnen brengen op ieders levenspad. Daarvoor scheppen jullie voor elkaar, onbewust, de juiste randvoorwaarden om te groeien en bloeien.

Lastig doen vanuit liefde voor jou

Dat staat mooi geschreven, maar jullie werkelijkheid kan er een stuk grilliger uitzien. Je kind haalt bijvoorbeeld geregeld het bloed onder je nagels vandaan. Of laat precies het gedrag zien waar jij zo’n hekel aan hebt. Ook zie en hoor je jezelf hetzelfde doen en zeggen als je eigen moeder of vader. Wat je toch echt nooit zou doen?! Want daar was je klaar mee. Vervolgens krijg je je eigen woorden en gedragingen terug. Oftewel, je sensitieve kind is de perfecte spiegel. Terwijl je probeert hem of haar te corrigeren, betrap je jezelf erop dat dat eigenlijk nergens op slaat. Omdat je eigenlijk je eigen gedrag corrigeert. En waarom heeft je partner niet dezelfde issues als jij? Kortom, wat er ook speelt, je kind doet wat ie doet vanuit liefde voor jou.

Veilige verbinding

Kortom, jullie triggeren steeds weer op elkaar. Terwijl je het zo graag anders wil. Dat het fijner voor jullie wordt, makkelijker. Dat je weer echt in verbinding bent met je kind. Waardoor je zo samen kan genieten, het leven ontdekken. En dat jullie de ruimte en veiligheid voelen om jezelf te zijn, je te uiten, vergissingen te maken en het daarna weer goed te maken. Hoe wijs je kind ook is voor zijn leeftijd, zijn sociaal emotionele ontwikkeling loopt niet gelijk op. Herinner je jezelf eraan hoe jong je kind nog is. En dat het afhankelijk is van jouw voorleven. Het is aan jou een emotioneel veilige setting te bieden, voor beiden. Emoties mogen er zijn. Heel je eigen innerlijk kind stukken, zodat je kind deze niet meer hoeft te spiegelen.

De cirkel doorbreken

Vele wegen leiden naar oplossingen. Echter, met een ouder & kind zielsgesprek, dat feitelijk uit twee gesprekken bestaat, ga je direct naar de bron. Ik spreek met jou en met je kind over dezelfde kwesties waardoor je het hele achterliggende verhaal in één keer in beeld brengt. Dus geen lange trajecten en geen onderbrekingen in jullie dagelijks ritme. En dat niet alleen. Ook wordt direct van alles geheeld tijdens de gesprekken, bij je kind, bij jou en in jullie band. Door je hernieuwde inzicht en concrete handvatten, heb jij alles in handen om jullie te leiden naar je gewenste relatie. Want jij kan dat. De cirkel doorbreken. Hoe gaaf is dat.

Gezinsverbond

Voor als je wil weten waartoe jullie bij elkaar zijn. En alles wat uit deze centrale vraag voort vloeit. Geen enkel gezin is zomaar toevallig bij elkaar. Want onder alhet mogelijke  geharrewar en ingewikkelde relaties ligt altijd jullie unieke verbond van liefde. 

Voor je huidige (samengestelde) gezin

Dit zielsgesprek is van toepassing op de gezinsleden die op dit moment in je huis wonen of actief onderdeel zijn van het gezin. Zelfs huisdieren willen soms graag iets vertellen. Of reeds overleden dierbaren. Ook wanneer jij en je partner geen kinderen hebben, is deze afstemming mogelijk. Tenslotte kan je een gezin ook samen vormen. Ex-partners en uitwonende kinderen worden niet meegenomen. Hierbij is de voorwaarde wel dat iedereen vanaf 10 jaar toestemming geeft. Is één van je kinderen geadopteerd? Dan neem ik deze mee in de afstemming. Want bloedverwantschap ligt niet namelijk niet alleen aan de basis van de reden waarom jullie bij elkaar zijn. Misschien ga je of zorg je reeds voor een pleegkind, voor een minimale periode van 3 maanden, dan neem ik dit kind ook mee in het gesprek.

Leven vanuit hartsbewustzijn

Vindt wat jullie bindt, waar jullie elkaar kunnen steunen en stimuleren. En ontdek wat jullie van en aan elkaar te leren hebben en wat er nog opgelost mag worden aan – oud – zeer. Met als doel dat iedereen lekkerder in z’n vel komt te zitten en betere onderlinge verhoudingen kunnen groeien. Loskomen uit de oude 3D matrix waarin je leeft vanuit je hoofd en wilskracht, naar leven vanuit hartsbewustzijn oftewel 4D, op weg naar 5D. Vanuit kracht in ieders eigenheid, verbonden in vrijheid.

Praten met één stem

In een familieverbond zielsgesprek, praat ik met je gezin als één geheel. Jullie praten met één stem. Alle vragen die gaan over of betrekking hebben op je hele gezin kun je dan ook stellen. Als je persoonlijke vragen hebt, dan behandelen we dat in een apart zielsgesprek. Dit kan zowel voor of na een familieverbond zielsgesprek. Dit is geheel naar jouw situatie, gevoel en wens.

Mijn passie voor je Nieuwe Aarde Kind

Was het een gezin waar ik naar verlangde? Of toch meer naar een kind? En is mijn gezin daar als gevolg uit geboren? Het moment waarin ik besefte dat mijn wens was vervuld, gaf mij veel vreugde. Dik anderhalve maand voor de geboorte van mijn zoon, veranderde dit, heel subtiel. Zijn geboorte, keizersnede, heb ik als traumatisch ervaren. In de periode die volgde, werd het er niet beter op. Hechtingsproblemen, hij sliep slecht en steeds minder, huilde meer en meer en ik voelde mij steeds slechter en ontzettend eenzaam in mijn worsteling het beter te maken voor hem en mij. Tot mijn intuïtie na een maand of twee fluisterde: “dit klopt niet. Ga op zoek naar informatie”. Dat wat ik vond bevestigde mijn gevoel. Postnatale depressie. BAM.

Postnale depressie

Mijn kind, een huilbaby. Totaal overprikkeld en in paniek. Hij was er nog niet klaar voor geboren te worden en zeker niet om op aarde te zijn. Vol stress, net als ik. Een helder, bewust Lichtkind. Net als ik. Moederschap, gezinsleven, één grote donkere wolk. M’n leven op z’n kop met een kind die mij intens zuiver spiegelde en het zelf net zo moeilijk had. Nu zes jaar verder, gezegend met nog twee prachtige dochters erbij, kan ik oprecht zeggen dat ik dankbaar ben. Voor mijn kinderen en mijn gezin. Waarin het ook echt veel zoeken is naar de juiste wegen en manieren passende bij elk kind. En dat geldt zeker voor mijn lieve lichtkind dat regelmatig vastloopt. En het is zoeken in de relatie met mijn partner. Juist omdat wij zo verschillend zijn, helpen wij elkaar – onbewust – onszelf te helen en te vullen met dat wat we missen en naar verlangen. Om vanuit de verbinding met onze eigen essentie die met elkaar aan te gaan. Hartsverbinding, voorbij aan oude innerlijke pijn. Kan jij loslaten?

Bij elkaar voor een reden

Geen enkel gezin is zomaar bij elkaar. Onder al het zoeken, het gedoe, gaat een heel verhaal schuil. Inzicht brengt ons heling, begrip en veiligheid. Maakt dat wij liefde voelen en elkaar ondersteunen. Waardoor ons leven leuker, makkelijker en mooier wordt. Dag voor dag. En dat gun ik jou en je gezin ook. Daarom, mijn passie voor jou en je lichtkind.

Gratis proeven van wat het jou kan brengen? Dat kan!

Is dit wel iets voor mij?

Je bent niet voor niets hier terecht gekomen. En al zover door gelezen. Jij voelt van binnenuit dat je hier juist bent. Dat dit een stap is op jouw en jullie levenspad.
03

Gesprek op afstand

Je hoeft niet naar mij toe te komen met je kind. Geen tijd vrij te maken. Waardoor je dus ongehinderd je eigen dagelijkse routine kan volgen. Wel zo fijn!

03

Direct naar de bron

Alleen je kind en geestelijk begeleiders weten precies waar de bron, de sleutels zijn. Alle antwoorden zijn in hem of haar, omdat hij, zij erbij is geweest. Kortom, in één gesprek halen we boven wat nodig is.

03

Concrete handvatten

Direct inzicht en aan de slag met concrete handvatten en oplossingen. Alle informatie zuiver uit de bron. Daarom geen lange trajecten, wachttijden en onderzoeken. Je kan zoveel meer zelf!

Open jezelf. Verbind bewust. En leef de Liefde die je bent.
Open jezelf. Verbind bewust. En leef de Liefde die je bent.